Jedno Słowo

Podziel się słowem,

aby pomnożyć radość

Ojciec we Mnie (ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί ho pater en emoi)

Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła! (J 14,11)

πιστεύετέ μοι ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί· εἰ δὲ μή, διὰ τὰ ἔργα αὐτὰ πιστεύετε.

Credite mihi quia ego in Patre, et Pater in me est; alioquin propter opera ipsa credite.

Co w tobie siedzi? Pytamy nieraz. A co jest w nas, co jest we mnie? Ochrzczony w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, mam we mnie Boga samego. Jezus, będąc człowiekiem, cieszył się z obecności Ojca w Jego sercu, w myślach, uczuciach i decyzjach, wprost promieniował radością obecności w Nim Boga Ojca. Kiedy patrzył na dzieła Ojca, na piękną wiosnę, budzącą się przyrodę, kiedy słyszał śpiew ptaków w gaju, patrzył na człowieka i widział go w raju, wtedy krzepił swe serce radością i mówił: “Dziękuję Ci Ojcze, ja wiem, że Ty zawsze jesteś ze Mną, jesteś we Mnie”. Można? Można!

body of water
Photo by Skitterphoto on Pexels.com

Komentarz

%d