Teraz (νῦν nyn)

I teraz powiedziałem wam, zanim się stanie, abyście, gdy się stanie, uwierzyli. (J 14,29)

καὶ νῦν εἴρηκα ὑμῖν πρὶν γενέσθαι, ἵνα ὅταν γένηται πιστεύσητε.

Et nunc dixi vobis, priusquam fiat, ut, cum factum fuerit, credatis.

Dziś, aktualnie, teraz, Słowo mówi. Nie jest spóźnione. To, co dziś Pan do nas mówi, przygotowuje nas na to, co będzie. On będzie obecny we wszystkim, co się stanie. Będzie blisko nas i z nami. Dlatego pokój, który On daje nie jest przejściowy, lecz trwały. Wejście w to, co teraz; wejście w kontakt z rzeczywistością, otwiera drogę do sensownego przeżywania tego, co będzie za godzinę, jutro i w wieczności.

woman across sun during dawn
Photo by EYÜP BELEN on Pexels.com

Komentarz