Jedno Słowo

Podziel się słowem,

aby pomnożyć radość

Trwać (μένω menō)

Trwajcie we Mnie tak, jak Ja w was. Podobnie jak winna gałązka nie może owocować sama z siebie, gdy nie trwa w krzewie, tak też i wy, jeśli nie będziecie trwać we Mnie. J 15, 4

μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ἐὰν μὴ μένῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μένητε.

manete in me et ego in vobis sicut palmes non potest ferre fructum a semet ipso nisi manserit in vite sic nec vos nisi in me manseritis.

Trwanie (albo też inaczej “mieszkanie”) w Jezusie dąży do tego trwania, jakie zachodzi między Nim a Ojcem, żeby moje słowa były Jego słowami, moje czyny, myśli, zachowania były Jego, nie moje.

Komentarz

%d