Potęga (גְּבוּרָה geḇûrâ)

Jego potęga włada na wieki; oczy Jego śledzą narody: niech się buntownicy nie podnoszą przeciw Niemu! (Ps 66,7)

מֹ֘שֵׁ֤ל בִּגְבוּרָתֹ֨ו עוֹלָ֗ם עֵ֭ינָיו בַּגּוֹיִ֣ם תִּצְפֶּ֑ינָה הַסּוֹרְרִ֓ים אַל־יָר֖יּמוּ לָ֣מוֹ סֶֽלָה

Qui dominatur in virtute sua in aeternum, oculi eius super gentes respiciunt; rebelles non exaltentur in semetipsis.

Potęga (גְּבוּרָה geḇûrâ) pochodzi od rdzenia gḇr i znaczy „siła”, „moc”, „odwaga”, „potężne, wspaniałe czyny (Boga)”. Oprócz siły fizycznej, rzeczownik ten oznacza również potęgę Boga i siłę moralna człowieka. Uosobieniem potęgi w starożytności był król. Potęga Boga, przewyższająca wszelką ludzką siłę i władzę, rozciąga się na wszystkie epoki i objawia się poprzez Jego wieczną władzę, poprzez Jego działa i potężne czyny, a także poprzez prawo i sprawiedliwość. Wspaniałość Jego potęgi objawia się w Jego działaniu. Potęga Boga związana jest z Duchem Boga, Duchem mądrości, inteligencji i rady (Iz 1,2; Pr 8,14; Hi 12,13). Imię Boga utożsamia się z Jego גְּבוּרָה (geḇûrâ).

W dzisiejszym Psalmie responsoryjnym (Ps 66), który opiewa wielkie działa Boga, czytamy: „Morze na suchy ląd zamienił, pieszo przeszli przez rzekę. Nim się przeto radujmy! Jego potęga (גְּבוּרָה geḇûrâ) włada na wieki”. Te dwa wiersze hymnu na cześć Pana, który okazał swoją potęgę, poprzez wspomnienia „morza” i „rzeki”, przywołują dwa wydarzenia: przejście przez Morze Czerwone w noc paschalną i przejście przez Jordan przy wejściu do Ziemi Obiecanej. Słowa te stanowią wyznanie wiary Psalmisty w moc Boga. Należy pamiętać, że odmęty morza są w Biblii symbolem zła. Jeśli Bóg przeprowadza przez morze Izraelitów to znaczy, że Jego moc jest większa od tego żywiołu i rzeczywistości, jaką symbolizuje. Pan Bóg, i tylko On, ma moc, żeby przeprowadzić nas cało przez niebezpieczeństwa życia i dlatego możemy zaufać Jego obecności i Jego działaniu. 

W Ewangelii dzisiejszej niedzieli (J 14,15-21) Pan Jezus daje swoim uczniom obietnicę „Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi, ani nie zna”. Według ewangelisty Jana świat nie zna i nie widzi działania Boga, tak jak nie widzi obecności Jezusa. Drogą do poznania i doświadczenia działania mocy Boga w naszym życiu jest wiara. To ona otwiera nasze oczy na dostrzeganie działania Boga w nas i w naszym życiu. To dzięki wierze możemy trwać w Panu Jezusie i z Nim w Ojcu, i doświadczać Jego miłości.

Komentarz