Jedno Słowo

Podziel się słowem,

aby pomnożyć radość

On (ἐκεῖνος ekeinos)

Po swoim przyjściu On – Duch Prawdy – poprowadzi was ku pełnej prawdzie. Nie będzie bowiem mówił od siebie, lecz powie to wszystko, co usłyszy. Będzie także nauczał o sprawach przyszłych. J 16,13

ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς ἐν τῇ ἀληθείᾳ πάσῃ· οὐ γὰρ λαλήσει ἀφ᾽ ἑαυτοῦ, ἀλλ᾽ ὅσα ἀκούσει λαλήσει καὶ τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν.

cum autem venerit ille Spiritus veritatis docebit vos in omnem veritatem non enim loquetur a semet ipso sed quaecumque audiet loquetur et quae ventura sunt adnuntiabit vobis.

Św. Jan się pomylił! Ale jak to? “On” jest rodzaju męskiego a “Duch” (po grecku) – nijakiego. Dlaczego tak? Bo Jan chce mocno podkreślić, że Duch Święty jest odrębną Osobą. Doprowadzi do pełnej prawdy można rozumieć jako prawdy wiary odkrywane w Kościele, ale wydaje mi się, że też jako doprowadzenie do Prawdy Jedynej – Chrystusa.

Komentarz

%d