Święty (ἅγιος hagios)

Ojcze Święty, strzeż ich w Imię Twoje, które Mi dałeś, aby byli jedno jak My. J 17,11b

Πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου ᾧ δέδωκάς μοι, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς.

Pater sancte serva eos in nomine tuo quos dedisti mihi ut sint unum sicut et nos.

Święty, bo inny od tego świata. Bóg interweniuje i pragnie uświęcać, wyzwalać człowieka od grzechu do kondycji syna Bożego.

Komentarz