Władza (ἐξουσίᾳ eksusia)

I zapytali Jezusa: «Jakim prawem to czynisz? I kto ci dał tę władzę, żebyś to czynił?» (Mk 11,28)

καὶ ἔλεγον αὐτῷ· Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; ἢ τίς σοι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἵνα ταῦτα ποιῇς;

et dicunt ei: In qua potestate hæc facis? et quis dedit tibi hanc potestatem ut ista facias?

Władza. Wybieramy władze, powierzamy władzę nad nami w czyjeś ręce. Najlepszą władzą jest ta, która działa po naszej myśli. Trudność jest w tym, że drugi człowiek może mieć zupełnie odmienny pomysł na władzę. Jezus otrzymał władzę nad człowiekiem od Boga Ojca, Ojca wszystkich ludzi. Tylko Bóg Ojciec potrafi nas wszystkich pogodzić i zabezpieczyć interesy nas wszystkich i każdego z osobna. Jezus właśnie wybrał Boga Ojca, a my? Jesteśmy zaproszeni do wyboru Jezusa za swego władcę. Jego władza jest najlepsza. Jest urzeczywistnieniem i wcieleniem władzy Ojca. Ewangelia, życie i historia pokazują nam fatalne skutki odrzucenia tej propozycji. Jednocześnie nasze doświadczenie mówi, że ilekroć postawiliśmy na Jezusa i Jego panowanie, nigdy nie byliśmy zawiedzeni.

Komentarz