Mieć zwyczaj/sądzić/uważać (νομίζω nomizō)

Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Przyszedłem nie po to, aby je znieść, ale wypełnić. (Mt 5,17)

Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας· οὐκ ἦλθον καταλῦσαι ἀλλὰ πληρῶσαι.

nolite putare quoniam veni solvere legem aut prophetas non veni solvere sed adimplere.

To, co uważam, może okazać się niesłuszne. Dlatego mam Nauczyciela, który mówi mi jak jest.

Komentarz