Dostrzegać (κατανοέω katanoeō)

Jak zaś widzisz paproch w oku brata swego, zaś w swoim oku belki nie dostrzegasz? (Mt 7,3)

τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ ἐν τῷ σῷ ὀφθαλμῷ δοκὸν οὐ κατανοεῖς;

Quid autem vides festucam in oculo fratris tui: et trabem in oculo tuo non vides?

Uważność i samopoznanie są wynikiem wewnętrznego spotkania ze sobą w prawdzie, która przychodzi z zewnątrz, z Ewangelii, z Ducha Świętego. Czasownik κατανοέω katanoeō wchodzi w zbiór tych wszystkich, które mają związek z aktywnością umysłu. Chodzi więc o sposób poznania, które czerpie swoje światło z blasku Boskiej mądrości złożonej w każdym z nas. Przychodzi na myśl pytania Pana Jezusa: Dlaczego nie sami z siebie nie rozpoznajecie tego, co jest słuszne? (por. Łk 12,57)

Komentarz