Oczyścić (καθαρίζω katharizō)

I oto trędowaty podszedłszy upadł przed Nim mówiąc: Jeśli chciałbyś, możesz mnie oczyścić. (Mt 8,2)

καὶ ἰδοὺ λεπρὸς προσελθὼν προσεκύνει αὐτῷ λέγων· κύριε, ἐὰν θέλῃς δύνασαί με καθαρίσαι.

et ecce leprosus veniens, adorabat eum, dicens: Domine, si vis, potes me mundare.

Są choroby, utrapienia, wobec których sami jesteśmy bezsilni. Jedyną naszą drogą wyjścia jest wołać o pomoc. Jezus ma taką moc, by mnie obmyć, oczyścić, oddalić radykalnie trąd, brud grzechu. Nie wzbrania się przed dotknięciem tego, co nieczyste, gdyż sam jest czysty i przejrzysty w miłości do każdego z nas.

Komentarz