Położyć się (ἀνακεῖμαι anakeimai)

Stało się, gdy On położył się (do posiłku) w domu i oto liczni celnicy i grzesznicy przyszedłszy razem się położyli z Jezusem i uczniami Jego. (Mt 9,10)

καὶ ἐγένετο αὐτοῦ ἀνακειμένου ἐν τῇ οἰκίᾳ, καὶ ἰδοὺ πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ ἐλθόντες συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ.

Et factum est discumbente eo in domo, ecce multi publicani, et peccatores venientes discumbebant cum Iesu, et discipulis eius.

W naszym doświadczeniu, gdy ktoś się kładzie to zwykle do snu, do odpoczynku. W czasach Jezusa była to pozycja, którą przyjmowali biesiadnicy. W naszym rozumieniu była to raczej pozycja półleżąca. Niskie stoły, ławy, nie posiadały krzeseł. W domu Mateusza, przy Jezusie, pojawili się liczni “napiętnowani”. Ewangelista używa podobnego czasownika, by opisać ich uczestnictwo. Poprzedzony jest on przedrostkiem συν- [syn] oprócz ανα- [ana]; συν-ανα-κεῖμαι. Oznacza to, że czynność jest wykonywana razem i sugeruje, że rodzi się wspólne doświadczenie. Jezus dzieli stół z grzesznikami. Chce być z nimi. W ten sposób otwierają się drogi do ich serc, do przemiany. Miłosierdzie odnosi zwycięstwo.

Papirus 1 z tekstem Mt 1,1–9_DP_https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6201050

Komentarz