Pościć (νηστεύω nēsteuō)

Jezus im rzekł: Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć. (Mt 9,15)

καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος πενθεῖν ἐφʼ ὅσον μετʼ αὐτῶν ἐστιν ὁ νυμφίος; ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι ὅταν ἀπαρθῇ ἀπʼ αὐτῶν ὁ νυμφίος, καὶ τότε νηστεύσουσιν.

Et ait illis Iesus: Numquid possunt filii sponsi lugere, quamdiu cum illis est sponsus? Venient autem dies cum auferetur ab eis sponsus: et tunc ieiunabunt.

Post ma działanie lecznicze. Pomaga wyrwać się ze sfery wyłącznej konsumpcji, powrócić do radości życia, dostrzec na horyzoncie Boga. W starożytnym Egipcie post był szeroko stosowaną metodą leczniczą stosowaną na liczne dolegliwości ciała. Znamy powiedzenie: “W zdrowym ciele, zdrowy duch”. Dzisiaj widzimy wielką troskę o ciało. To dobrze. Niech nasze ciało będzie jak najdłużej piękną świątynią Boga, który potrafi zatroszczyć się o nie również w wieczności.

fot. P.P.

Komentarz