Odrodzenie (παλιγγενεσία palingenesia)

Zaś Jezus powiedział im: Amen mówię wam, że wy, którzy dołączyliście do mnie w odrodzeniu, gdy zasiądzie Syn Człowieka na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na dwunastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela. (Mt 18,28)

ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ, ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθήσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ.

Iesus autem dixit illis: Amen dico vobis, quod vos, qui secuti estis me, in regeneratione cum sederit filius hominis in sede maiestatis suæ, sedebitis et vos super sedes duodecim, iudicantes duodecim tribus Israel.

Konstrukcja tego długiego zdania podpowiada, że odrodzenie już trwa od początku głoszenia Ewangelii. Jest to nowe dzieło, które Jezus podejmuje, by odnowić naszą więź z Ojcem. Odrodzenie obejmuje całego człowieka z jego naturą. To nowe stworzenie będzie potrzebowało nowego tchnienia Ducha Świętego.

Komentarz