Wytrwać (ὑπομένω hypomenō)

I będziecie nienawidzeni przez wszystkich z powodu Imienia Mojego, ten kto wytrwa do końca, ów będzie uratowany. (Mt 10,22)

καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου· ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται.

et eritis odio omnibus propter nomen meum: qui autem perseveraverit usque in finem, hic salvus erit.

Wytrwanie ma swój sens, o ile widzi na horyzoncie choćby zarys celu. W doświadczeniu prześladowania, przeciwności, Pan Jezus chce nam dać perspektywę ostatecznego ocalenia. Jego Imię brzmi całym bogactwem Jego Osoby. W tym Imieniu mamy zbawienie, w żadnym innym.

Komentarz