Nie bójcie się (μὴ ϕοβεῖσθε mē fobeisthe)

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. (Mt 10,28)

καὶ μὴ φοβεῖσθε ἀπὸ τῶν ἀποκτεννόντων τὸ σῶμα τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων ἀποκτεῖναι· φοβεῖσθε δὲ μᾶλλον τὸν δυνάμενον καὶ ψυχὴν καὶ σῶμα ἀπολέσαι ἐν γεέννῃ.

Et nolite timere eos, qui occidunt corpus, animam autem non possunt occidere: sed potius timete eum, qui potest et animam, et corpus perdere in gehennam.

Mówimy, że strach nie jest dobrym doradcą. Przeciwieństwem bojaźni jest odwaga. Pan Jezus uczył swoich uczniów postawy odważnego podejścia do życia, do ludzi i do Pana Boga. On sam był odważny. W spotkaniu ze światem, z żywiołami przyrody, z ludźmi, z przyjaciółmi i z wrogami kierował się duchem odwagi. Mówił: “Odwagi! Jam zwyciężył świat!” (zob. J 16,33). Pamiętajmy o odwadze.

fot. P.P.

Komentarz