Większy (μεῖζόν meidzon)

Mówię zaś wam, że od świątyni większy jest tu. (Mt 12,6)

λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι τοῦ ἱεροῦ μεῖζόν ἐστιν ὧδε.

Dico autem vobis, quia templo maior est hic.

W oczach Jezusa są większe sprawy, wartości niż obrzędy, tradycje. Chodzi o spojrzenie na człowieka i jego fundamentalną więź z Bogiem. Większą sprawą od świątyni, która była dumą każdego Żyda, jest serce człowieka, serce Syna Człowieczego. On sam jest przybytkiem obecności miłującego Ojca. Każdy z nas jest kimś większym niż to, co zrobiliśmy, lub nie. Jesteśmy świątynią Ducha Świętego.

Komentarz