Niewiara (ἀπιστία apistia)

I nie uczynił tam dzieł mocy wiele z powodu niewiary ich. (Mt 13,58)

καὶ οὐκ ἐποίησεν ἐκεῖ δυνάμεις πολλὰς διὰ τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν.

Et non fecit ibi virtutes multas propter incredulitatem illorum.

Nie-wiara jest negacją nie na poziomie przekonań, lecz na poziomie więzi. Mieszkańcy Nazaretu nie mają wątpliwości co do nauki Jezusa, lecz co do Niego samego. Potykają się o swoje uprzedzenia, przyzwyczajenia. Nie przyjmują Jezusa. W opowieści Łukasza dochodzi nawet do aktu agresji: wyrzucają Jezusa ze swojego miasta i chcą Go strącić z góry.
W innej odsłonie przeciwieństwem wiary jest zabobon, myślenie magiczne. Lekarstwem jest powrót do realizmu, do myślenia opartego z jednej strony na tym, co rzeczywiste, a z drugiej na Objawieniu.

person s hands
Photo by Josie Stephens on Pexels.com

Komentarz