Wybawić (διασώζω diasōdzō)

I prosili Go, aby jedynie dotknąć frędzla płaszcza Jego, i ci, którzy dotknęli zostali wybawieni. (Mt 14,36)

καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα μόνον ἅψωνται τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ· καὶ ὅσοι ἥψαντο διεσώθησαν.

et rogabant eum, ut vel fimbriam vestimenti eius tangerent; et, quicumque tetigerunt, salvi facti sunt.

Nad ranem Piotr wołał do Pana, aby go uratował. Teraz wielu prosi Jezusa o dotyk, który niósł w sobie siłę życia, harmonii, pokoju. W rdzeniu wybranego czasownika ukryte jest imię Jezus. Wybawić może jedynie ten, który sam jest zbawieniem. Wystarczyło tylko, aby się zbliżyć na wyciągnięcie ręki. Wszyscy zostali uzdrowieni, wybawieni z niemocy, dolegliwości, które nie pozwalały im w pełni żyć, pracować, przebywać we wspólnocie.
Wybaw nas Panie! Tak wołamy w uroczystej litanii do Wszystkich Świętych i tak wołali do Pana wszyscy uświęceni Jego miłością miłosierną.

clasped-hands-comfort-hands-people-45842.jpeg
Photo by Pixabay on Pexels.com

Komentarz