Tu (ὧδε hōde)

Zaprawdę mówię wam, że są ci tu stający, nie skosztują śmierci aż zobaczą Syna Człowieka przychodzącego w Królestwie swoim. (Mt 16,28)

ἀμὴν λέγω ὑμῖν oὅτι εἰσίν τινες τῶν ὧδε ἑστώτων οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσιν τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ.

Amen dico vobis, sunt quidam de hic stantibus, qui non gustabunt mortem, donec videant Filium hominis venientem in regno suo.

Tu, to znaczy gdzie? Kim są ci, którzy stoją? Gdzie jest to miejsce? Tam, gdzie to mówił? A może raczej tu, gdzie słyszymy dziś Słowo. Ono przybliża żywą obecność Pana. Tu i teraz przestaje być jedynie postulatem dla adeptów duchowości, lecz staje się miejscem spotkania. Tu jest Królestwo Boże. Pośród nas.

Komentarz