Trud (κόπος kopos)

Przypominamy wasze dzieło wiary i trud miłości i wytrwanie nadziei w Panu naszym Jezusie Chrystusie przed Bogiem i Ojcem naszym. (1Tes 1,3)

μνημονεύοντες ὑμῶν τοῦ ἔργου τῆς πίστεως καὶ τοῦ κόπου τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ὑπομονῆς τῆς ἐλπίδος τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἔμπροσθεν τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν.

Memores operis fidei vestræ, et laboris, et charitatis, et sustinentiæ spei Domini nostri Iesu Christi, ante Deum et Patrem nostrum.

Wybrane słowo swoim znaczeniem obejmuje pracę, wysiłek, trud, zmaganie. Co to znaczy, że miłość jest utrudzona, co jest trudne w miłości? Ponieważ jest ona formą wszystkich cnót, dlatego każdy znajdzie swoje zmaganie, swoją trudność, aby mogła być fundamentem codziennego życia w wierze i nadziei. Jednemu łatwiej przychodzi być życzliwym, a inny z trudem pozostaje cierpliwy. Jeden nie szuka swego, a inny zmaga się, by nie pamiętać złego. Trud miłości ostatecznie prowadzi do chwały Boga. Z czym się zmagam dziś, jutro będę bardziej dojrzały przed Bogiem i Ojcem naszym.

Droga na szczyt

Komentarz