Zdumienie (θάμβος thambos)

Zdumienie bowiem ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli, z powodu dokonanego połowu ryb. (Łk 5,9)

θάμβος γὰρ περιέσχεν αὐτὸν καὶ πάντας τοὺς σὺν αὐτῷ ἐπὶ τῇ ἄγρᾳ τῶν ἰχθύων ὧν συνέλαβον.

stupor enim circumdederat eum et omnes qui cum illo erant in captura piscium quam ceperant.

Czasami doświadczenie swoistego paraliżu poznawczego może prowadzić do głębszej refleksji. Kiedy spotykamy coś nowego i niesłychanego, to mamy szansę otworzyć się na rzeczywistość, która nas przekracza. Zdecydowanie, zdumienie (θάμβος) jest pierwszym stopniem do poznania.

Komentarz