Wytrwać (ἐπιμένω epimenō)

Bylebyście tylko trwali w wierze – ugruntowani i stateczni – a nie chwiejący się w nadziei nieodłącznej od Ewangelii… (Kol 1,23a)

εἴ γε ἐπιμένετε τῇ πίστει τεθεμελιωμένοι καὶ ἑδραῖοι oκαὶ μὴ μετακινούμενοι ἀπὸ τῆς ἐλπίδος τοῦ εὐαγγελίου…

si tamen permanetis in fide fundati, et stabiles, et immobiles a spe Evangelii…

Wytrwałość jest cenną cechą charakteru. Należy wytrwać na warcie, na stanowisku, w boju, w trudnościach, w trzeźwości, w czystości, w miłości, w powołaniu, w małżeństwie, w kapłaństwie, wytrwać do końca.
Św. Paweł przypomina nam o jeszcze jednym wytrwaniu, o wytrwałości w wierze. Wczoraj kierowca taksówki w Tiranie powiedział o sobie: “Alusz jest muzułmanin”. Podobnie, a nawet z jeszcze większym przekonaniem, życzmy sobie wytrwałości w wierze w Jezusa Chrystusa, ugruntowania i stateczności.
Niech nas ozdabia korona wiary i wytrwania.

Komentarz