Nazywać (ὀνομάζω onomadzō)

Gdy stał się dzień, przywołał uczniów swoich i wybrał z nich dwunastu, których apostołami nazwał. (Łk 6,13)

καὶ ὅτε ἐγένετο ἡμέρα, προσεφώνησεν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, καὶ ἐκλεξάμενος ἀπʼ αὐτῶν δώδεκα, οὓς καὶ ἀποστόλους ὠνόμασεν.

Et cum dies factus esset, vocavit discipulos suos: et elegit duodecim ex ipsis quos et Apostolos nominavit.

Nazwać jakąś rzecz, zjawisko, oznacza, że poznajemy istotę sprawy lub jakiś jej aspekt. Może to mieć inny wymiar. Chodzi o nadanie tożsamości, a nie tylko jej odkrycie. Do Piotra Pan powiedział: Ty jesteś Szymon, ty będziesz nazywał się Piotr. Gdy dziś Pan Jezus przywołuje mnie, to czyni to po imieniu. Wypowiadając je, widzi, kim jestem i kim mam się stać w mocy Jego Słowa.

Komentarz