Lekarz (רֹפֵא rōfē’)

On odpuszcza wszystkie twoje winy, On leczy wszystkie twe niemoce. (Ps 103,3)

הַסֹּלֵ֥חַ לְכָל־עֲוֹנֵ֑כִי הָ֝רֹפֵ֗א לְכָל־תַּחֲלֻאָֽיְכִי׃

Qui propitiatur omnibus iniquitatibus tuis, qui sanat omnes infirmitates tuas.

Lekarz (רֹפֵא rōfē’), w języku hebrajskim jest to imiesłów aktywny od czasownika „leczyć lub wyleczyć” (rf’), który znaczy również „uratować”, „uzdrowić”. Dosłowne znaczenie imiesłowu brzmi zatem „leczący”, „uzdrawiający”. 
W dzisiejszym Psalmie responsoryjnym (Ps 103), psalmista błogosławi Pana, ponieważ On „odpuszcza wszystkie twoje winy i leczy (רֹפֵא rōfē’) wszystkie choroby” (w. 3). Czasownik „leczy” w oryginale hebrajskim oznacza „lekarz”. On Bóg jest twoim „lekarzem”. W ten właśnie sposób mówi o sobie Bóg do Izraela po przejściu Morza Czerwonego w paschalną noc: „Ja Pan jestem twym lekarzem (rōfē’)” (Wj 15,26). Trzeba zauważyć, że w tym wersecie działanie Boga jest ukazane za pomocą dwóch imiesłowów „odpuszczający (sōlēah)” i „leczący (rōfē’)”. Powiązanie tych dwóch czynności wskazuje na wzajemną zależność, to znaczy, że bez odpuszczenia winy nie ma uleczenia. 
Podobne podejście prezentuje Syrach w pierwszym Czytaniu (Syr 27). Autor nie tylko łączy odpuszczenie naszej winy przez Boga z naszym odpuszczeniem winy innym ludziom, którzy nam zawinili, ale także mówi: „Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia?”. Każdy z nas pragnie uzdrowienia duchowego i fizycznego, ale żeby móc przyjąć takie uzdrowienie, potrzebna jest dyspozycyjność do przebaczenia, to znaczy uzdrowienia relacji z druga osobą. 
Stąd też Pan Jezus w Ewangelii (Mt 18) na pytanie zniecierpliwionego Piotra: „Panie, ile razy mam przebaczać?” odpowiada „nie mówię ci siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy”, co znaczy „zawsze”. Przebaczając innym, uwalniamy się od uraz i złości, jaką niejednokrotnie nosimy w sercu, gdy ktoś nas obrazi. Przebaczenie jest rodzajem uzdrowienia, jakiego dokonuje w nas Bóg, nasz רֹפֵא (rōfē’) – „lekarz”.

Pixabay.com

Komentarz