Pokolenie (γενεά genea)

Z kim mógłbym porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? (Łk 7,31)

Τίνι οὖν ὁμοιώσω τοὺς ἀνθρώπους τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ τίνι εἰσὶν ὅμοιοι;

cui ergo similes dicam homines generationis huius et cui similes sunt?

Czasem się słyszy zdania typu: “jak można było nie wierzyć Jezusowi, rozpoznać Go? Gdybym ja widział Chrystusa, to…”, itd. itp. Łatwo możemy się przekonać, że każde pokolenie na nowo odkrywa Jezusa, a może ściślej – może Go rozpoznać i wybrać jako Zbawiciela. Przecież wiara i pobożność nie są przekazywane razem z genami kolejnym pokoleniom. 🙈😅

licencja darmowa, pixabay.com

Komentarz