Jedno Słowo

Podziel się słowem,

aby pomnożyć radość

Obserwacja (παρατήρεσις parateresis)

Zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im: Królestwo Boże nie przyjdzie w sposób dostrzegalny. (Łk 17,20)

Ἐπερωτηθεὶς δὲ ὑπὸ τῶν Φαρισαίων πότε ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἀπεκρίθη αὐτοῖς καὶ εἶπεν· Οὐκ ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ μετὰ παρατηρήσεως.

interrogatus autem a Pharisaeis quando venit regnum Dei respondit eis et dixit non venit regnum Dei cum observatione.

W życiu można wyczekiwać wielkich przełomów i kluczowych momentów. Jednak prawdziwe zmiany dokonują się stale, niezauważalnie, a czasami nawet jakby od niechcenia. Słowo παρατήρησις występuje tylko w dzisiejszej perykopie i nawet nie tyle znaczy dostrzegać, ile wręcz przyglądać się uważnie. Wypatrując nadzwyczajnych Boskich interwencji w naszym życiu, można przegapić Ducha Świętego, który jest. Zgodnie z przysłowiem, że nie dostrzega się lasu spoza drzew.

Komentarz

%d