Jedno Słowo

Podziel się słowem,

aby pomnożyć radość

Dzień (ἡμέρα hēmera)

Tak jak stało się w dniach Noego, tak będzie w dniach Syna Człowieczego. (Łk 17,26)

καὶ καθὼς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Νῶε, οὕτως ἔσται καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.

Et sicut factum est in diebus Noe, ita erit et in diebus Filii hominis.

Dni, które minęły, zostawiły swoją mądrość, która pomaga przeżyć dni, które przyjdą. Historie biblijne z tamtych miejsc i czasów na nowo definiują nasz obecny kalendarz zdarzeń, aż po horyzont wieczności. Umiejętność czytania, lub odczytania, biblijnego kalendarza wnosi wiele nadziei w życie Kościoła, nawet wtedy, gdy niepokoje, pogłoski, opinie, wieszczą “apokaliptyczny koniec”. Dni Syna Człowieczego trwają i skłaniają do tego, by dziś nie rozminąć się z Miłością.

Komentarz

%d