Jedno Słowo

Podziel się słowem,

aby pomnożyć radość

Iść/podróżować (πορεύομαι poreuomai)

Gdy skończył swoje słowa, szedł prosto, wznosząc się ku Jerozolimie. (Łk 19,28)

Καὶ εἰπὼν ταῦτα ἐπορεύετο ἔμπροσθεν ἀναβαίνων εἰς Ἱεροσόλυμα.

et his dictis praecedebat ascendens in Hierosolyma.

Mając majątek od Pana, idąc za Nim, mam jeszcze trochę czasu, zanim moje możliwości działania się skończą, a zacznie działać wyłącznie On.

Komentarz

%d