Polityka prywatności

Podstawa Prawna

Dom Zakonny SAC w Świętej Katarzynie przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych, tj.: Rozporządzeniem 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), i dostępnego na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Dekretem ogólnym w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r., i dostępnego na stronie Konferencji Episkopatu Polski.

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej Kościelnego Inspektora Ochrony Danych: https://kiod.episkopat.pl oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych: http://www.uodo.gov.pl

Informacje ogólne

Dane osobowe są przetwarzane w związku z działalnością Domu Zakonnego SAC w Świętej Katarzynie wykorzystującą prowadzone strony internetowe:

 • domslowa.pl
 • jednoslowo.com
 • jazpatmos.pl

Dom Zakonny SAC w Świętej Katarzynie prowadzi także strony internetowe znajdujące się na portalach społecznościowych, jak: Facebook, Instagram i Twitter.

Każdy użytkownik, który korzysta ze stron internetowych prowadzonych przez Dom Zakonny SAC w Świętej Katarzynie akceptuje niniejszą politykę prywatności.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Zakonny SAC w Świętej Katarzynie. W sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z administratorem, którym jest Rektor Domu Zakonnego SAC w Świętej Katarzynie. Dane kontaktowe: mail: info@domslowa.pl adres pocztowy: ul. Kielecka 33, Święta Katarzyna, 26-010 Bodzentyn

Wszelkie przypadki naruszenia zasady bezpieczeństwa związane z przetwarzaniem danych osobowych należy niezwłocznie zgłosić Administratorowi.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Mają Państwo prawo do żądania od Administratora:

 • informacji o sposobach przetwarzaniu Państwa danych osobowych
 • dostępu do Państwa danych osobowych
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Mają Państwo także prawo do:

 • cofnięcia zgody przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • przenoszenia danych
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego — Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa), a w niektórych przypadkach do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Opis przetwarzania danych osobowych

Dom Zakonny SAC w Świętej Katarzynie przetwarza Państwa dane osobowe w następujących przypadkach:

 • kontakt i kierowane przez Państwa zapytania poprzez formularz kontaktowy (lub przesłane bezpośrednio drogą mailową) znajdujący się na stronach:
  • domslowa.pl
  • jednoslowo.com
  • jazpatmos.pl
 • zgłoszenie na stronie domslowa.pl uczestnictwa w zamkniętych rekolekcjach 8-dniowych i/lub weekendach Lectio Divina, organizowanych przez Dom Zakonny SAC w Świętej Katarzynie
 • korzystanie z elektronicznej subskrypcji nowych postów na stronie jednoslowo.com
 • przesłanie komentarzy do postów poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronach:
  • domslowa.pl
  • jednoslowo.com
  • janzpatmos.pl
 • automatyczne przetwarzanie danych przy użyciu stron internetowych
 • korzystanie z plików cookies
 • prowadzenie stron internetowych w portalach społecznościowych.

Kontakt i przyjmowanie zapytań

Na stronach internetowych znajduje się formularz kontaktowy oraz informacja o pozostałych sposobach kontaktu, którymi są poczta elektroniczna lub tradycyjna. W przypadku korzystania z nich, wyrażają Państwo dobrowolną zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi. Podstawą przetwarzania danych będzie realizacja prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z osobami kierującymi korespondencję przy użyciu poczty elektronicznej (art. 7 ust. 1 pkt 6 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim lub odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli wynikną z tego inne potrzeby w zakresie przetwarzania danych, to zostaną Państwo o tym powiadomieni.

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być: podmioty świadczące usługę dostarczania i utrzymania poczty elektronicznej oraz podmioty świadczące usługi pocztowe.

Dane będą przetwarzane do czasu udzielenia informacji i załatwienia sprawy, a później — w wybranych przypadkach — mogą być zarchiwizowane.

Wydarzenia organizowane przez Dom Zakonny SAC w Świętej Katarzynie

Dom Zakonny SAC w Świętej Katarzynie organizuje rekolekcje 8-dniowe i weekendy Lectio Divina o charakterze zamkniętym (zwane dalej wydarzeniami). Uczestnictwo w tych wydarzeniach wymaga wcześniejszego zgłoszenia chęci udziału za pomocą formularza zgłoszenia znajdującego się na stronie internetowej http://www.domslowa.pl. Dodatkowo możemy zbierać dane osobowe w postaci wizerunku, w celu udokumentowania wydarzenia i zrelacjonowania jego przebiegu, oraz tworzyć i posługiwać się wykazem uczestników. Uczestnictwo w wydarzeniu oznacza zgodę na powyższe działania. Na podstawie tej zgody możemy relacjonować wydarzenia na naszych stronach internetowych oraz w innych publikacjach. Podstawą zbierania powyższych danych osobowych oraz wykazu uczestników jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 7 ust. 1 pkt 6 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim lub odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ustaleniu tożsamości osób korzystających z naszej oferty i kontroli uczestnictwa w zamkniętym wydarzeniu. Podstawą dla ewentualnej publikacji na stronach internetowych jest Państwa zgoda (art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim lub odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Odbiorcami danych osobowych jest dostawca usługi poczty elektronicznej i hostingu, a w przypadku publikacji na stronie internetowej także wszyscy użytkownicy naszych stron.

Wykaz uczestników przechowujemy jest przez okres 30 dni od dnia zakończenia wydarzenia lub przez okres, w którym udostępniany Państwa wizerunek na naszych stronach internetowych.  Państwa wizerunek będziemy przetwarzać do momentu złożenia przez Państwo żądania usunięcia tych danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, ale również w przypadku, w którym uznamy, że zrealizowaliśmy prawnie uzasadniony interes Administratora. Wówczas zarchiwizujemy dane wizerunkowe na naszej stronie. Część danych może zostać zachowana w celach historycznych.

Elektroniczna subskrypcja publikowanych postów

Na stronie internetowej jednoslowo.com znajduje się formularz pozwalający na subskrypcję nowych postów publikowanych na tej stronie przez Dom Zakonny SAC w Świętej Katarzynie. Zarejestrowany użytkownik otrzymuje powiadomienia z treścią opublikowanych postów za pomocą poczty elektronicznej. Subskrypcja wymaga dobrowolnego podania przez użytkownika adresu mailowego za pomocą formularza zgłoszenia subskrypcji znajdującego się na stronie internetowej http://www.jednoslowo.com. Fakt podania Państwa adresu mailowego oznacza zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu wysyłania za pomocą poczty elektronicznej informacji (art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim lub odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Dodatkowo możemy posługiwać się wykazem subskrybentów. Podstawą zbierania powyższych danych osobowych oraz wykazu subskrybentów jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 7 ust. 1 pkt 6 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim lub odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na komunikowaniu się za pomocą optymalnie przygotowanej strony internetowej.

Odbiorcami danych osobowych jest dostawca usługi poczty elektronicznej i hostingu.

Wykaz subskrybentów przechowujemy tak długo, jak użytkownik korzysta z subskrypcji.  W każdym momencie mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji, wówczas Państwa dane zostaną usunięte. Część  danych może zostać zachowana w celach historycznych.

Komentarze użytkowników na stronach internetowych

Każdy użytkownik odwiedzający strony internetowe http://www.jednoslowo.com i http://www.janzpatmos.pl może wysłać komentarz do postu. Przetwarzamy wówczas, oprócz danych wskazanych w formularzu komentarza, adres IP oraz podpis przeglądarki użytkownika jako pomoc przy wykrywaniu spamu. Anonimizowany ciąg znaków utworzony z adresu e-mail (hash) użytkownika może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia, czy jest używany. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna pod adresem: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza, obrazek profilowy użytkownika jest widoczny publicznie w kontekście komentarza.

Pozostawienie na stronie internetowej komentarza umożliwia wybór opcji zapisu takich danych osobowych użytkownika jak: nazwa, adres e-mail i adresu strony internetowej w plikach cookies, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Cookies wygasają po roku. Każdy użytkownik, który wysłał komentarz przez strony internetowe Domu Zakonnego SAC w Świętej Katarzynie, może zażądać od Administratora:

 • dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem danych osobowych użytkownika będących w posiadaniu Domu Zakonnego SAC w Świętej Katarzynie, w tym wszystkich danych dostarczonych przez użytkownika
 • usunięcia wszystkich danych osobowych dot. użytkownika będących w posiadaniu Domu Zakonnego SAC w Świętej Katarzynie. Nie dotyczy to danych, które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Odbiorcami danych osobowych jest dostawca usługi poczty elektronicznej i hostingu, a w przypadku publikacji na stronie internetowej także wszyscy użytkownicy naszych stron.

Komentarze przechowujemy na stronach przez czas udostępniania stron internetowych w sieci.  Część danych może zostać zachowana w celach historycznych.

Automatyczne przetwarzanie danych przy użyciu strony internetowej

Podczas wizyt użytkowników na stronach internetowych Domu Zakonnego SAC w Świętej Katarzynie mogą być zbierane informacje dotyczące sposobu korzystania przez użytkowników ze stron oraz urządzeń, za pomocą których przeglądana jest zawartość stron, w tym: numer IP, typ przeglądarki internetowej oraz urządzenia, system operacyjny, dane lokalizacyjne, dane aktywności systemu, data i godzina wizyty na stronach. Informacje te są przetwarzane w celu poprawnego uruchamiana funkcjonalności stron internetowych oraz prowadzenia anonimowej analityki i statystyki i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji użytkownika. Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes polegający na komunikowaniu się za pomocą optymalnie przygotowanej strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Pliki cookies

Podczas korzystania przez Państwa ze stron internetowych, możliwe jest zapisanie pewnych informacji na Państwa komputerach w formie plików cookies, które przechowują informacje przydatne przy kolejnym uruchomieniu strony. Pliki cookies są to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputer stacjonarny, laptop, tablet, smartfon), z którego korzysta osoba przeglądająca zawartość stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki te stosowane w celu zapewnienia poprawności działania, optymalnego wykorzystania funkcjonalności stron, ulepszania jego struktury i zawartości, a także w celach statystycznych. Dzięki użyciu plików cookies skraca się czas ładowania strony internetowej podczas kolejnych odwiedzin, dostosowuje się i optymalizuje zawartość stron internetowych do urządzenia końcowego użytkownika. Pliki cookies tworzą statystyki, dzięki którym Administrator wie, które treści cieszą się zainteresowaniem Użytkowników. Pozwala to na ciągłe ulepszanie strony i taką konstrukcję treści, która będzie odpowiadała osobom odwiedzającym stronę.

W ramach stron stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Na stronach internetowych Domu Zakonnego SAC w Świętej Katarzynie znajdują się wtyczki zewnętrznych portali internetowych takich jak Facebook, Twitter, Instagram, które przekierowują użytkownika do kont Domu Zakonnego SAC w Świętej Katarzynie powiązanych ze stronami internetowymi: http://www.domslowa.pl, http://www.jednoslowo.com oraz janzpatmos.pl. Na ww. zewnętrznych portalach internetowych działają pliki cookies administratorów powyższych portali, które mogą przekazywać im informacje związane z aktywnością użytkownika w portalach. Cel i zakres gromadzenia danych oraz prawa Użytkownika w tym zakresie opisane zostały w polityce prywatności poszczególnych usługodawców:

Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy

Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

Twitter – https://twitter.com/en/privacy.

Użytkownik decyduje o akceptacji plików cookies poprzez wybór stosownej konfiguracji ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik posiada także możliwość wyłączenia w swojej przeglądarce opcji akceptowania cookies lub usunięcia ich z twardego dysku komputera. Taka operacja może jednak spowodować utrudnienie lub brak możliwości dalszego korzystania ze stron lub ich wybranych funkcji. Zmiany ustawień przeglądarki internetowej w zakresie obsługi plików cookies mogą być dokonywane przez użytkownika w dowolnym momencie. Informacje o funkcjach przeglądarki internetowej związanych z plikami cookies znajdują się w instrukcji i ustawieniach przeglądarki.

Więcej szczegółowych informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na wykorzystywanie cookies przez strony internetowe Domu Zakonnego SAC w Świętej Katarzynie, prosimy o rezygnację z korzystania z naszych stron internetowych lub aktywację odpowiednich ustawień w Państwa przeglądarce internetowej.

Przetwarzanie danych osobowych przy użyciu stron w portalach społecznościowych

Dom Zakonny SAC w Świętej Katarzynie prowadzi strony utrzymywane przez podmioty zewnętrzne na ich portalach internetowych, jak: Facebook, Instagram, Twitter. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w przypadkach korzystania z funkcjonalności portali społecznościowych lub moderowania treści, na podstawie:

 • w przypadku funkcjonalności portalu dobrowolna, wyraźnie potwierdzona rejestracją w tym portalu, zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • w pozostałych przypadkach prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na moderowaniu treścią swoich stron zgodnie z zakładanymi celami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, powinni Państwo zrezygnować z korzystania z treści umieszczanych na portalach społecznościowych przez Dom Zakonny SAC w Świętej Katarzynie i nie wchodzić z nimi w interakcję. W ten sposób zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Nie ma to jednak wpływu na przetwarzanie danych do momentu wycofania zgody.

W każdym przypadku odbiorcą danych jest portal społecznościowy, z którego Państwo korzystają. Dane będą przechowywane tak długo, jak długo nie cofną Państwo swojej zgody na ich przetwarzanie. W tym celu mogą Państwo wykorzystać dostępne w poszczególnych portalach społecznościowych narzędzia. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez administratorów portali społecznościowych na zasadach opisanych w regulaminach tych portali.

Postanowienia końcowe

Zastrzegamy prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie jej nowej treści na stronach internetowych Domu Zakonnego SAC w Świętej Katarzynie.