Przed (ἔμπροσθέν)

ναὶ ὁ πατήρ, ὅτι οὕτως εὐδοκία ἐγένετο ἔμπροσθέν σου.

Tak Ojcze, gdyż takie upodobanie stało się przed Tobą.

Składniki tego słowa trzy są. (Brzmi to zdanie jakby było przetłumaczone z łaciny z racji położenia orzeczenia). 1. ἔν – en (w), 2. πρὸς – pros (ku) 3. θέν – then (od). Takie połączenie wskazuje na ruch wychodzący i powracający. Zatem to upodobanie, które staje się w Ojcu wychodzi od Niego i ku niemu powraca. Tak jak Syn wyszedł od Ojca i ku Ojcu podąża. Jak deszcz który spada na z nieba na ziemię i tam powraca. (Zob. Iz 55, 10).

Oto nową zasada, życia, pracy, modlitwy, odpoczynku, trudu – powrót do Ojca. Dlatego komponuje się z tym słowem ἔμπροσθέν zaproszenie Jezusa, które słyszymy chwilę później: „Przyjdźcie do Mnie…”

W tych dniach słońce skłania głowę za Górą Perzową.