Linki

Strona poświęcona dziełu „Dom Słowa – Dom Chleba”, które polega na szerzeniu praktyki modlitwy i życia Słowem Bożym, popularyzacji rekolekcji Lectio Divina oraz przewodnictwa duchowego dostępnego dla każdego katolika.

domslowa.pl