O projekcie

Strona jest owocem cyklu weekendów Lectio Divina na Karczówce w oparciu o tajemnice światła z Różańca. Było ich cztery. Trzecia tajemnica – Wezwanie do nawrócenia i głoszenie Ewangelii została podjęta przez codzienną medytację w oparciu o wybrane, jedno słowo z Ewangelii z dnia.

Dobrym mottem jest myśl św. Jana od Krzyża wyjęta z jego dzieła Droga na górę Karmel:

Dzisiaj, w obecnym okresie łaski, kiedy wiara jest już utwierdzona w Jezusie Chrystusie i ogłoszone jest prawo Ewangelii, nie ma potrzeby pytać Boga dawnym sposobem, ani też by przemawiał jeszcze i odpowiadał jak wówczas. Dał On bowiem swego Syna, który jest jedynym Jego Słowem – bo nie posiada innego – i przez to jedno Słowo powiedział nam wszystko naraz. I nie ma już nic więcej do powiedzenia.