Królestwo Boże (βασιλεία ὁ θεός basileia ho Theos)

I wysłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. (Łk 9,2)

καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς κηρύσσειν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ καὶ ἰᾶσθαι τοὺς ἀσθενεῖς.

Ciekawe są te fragmenty Ewangelii, w których apostołowie wychodzą na głoszenie nauki. Centrum bowiem głoszenia jest bycie świadkiem, a treścią – Śmierć, Zmartwychwstanie i wyniesienie do Chwały Bożej Jezusa. Jednak na tym etapie uczniowie powtarzają naukę swojego Mistrza, głoszą orędzie o Królestwie Bożym i uzdrawiają chorych, wszystko to, co robił Chrystus od początku Swojej działalności publicznej. Uczniowie mają udział w charyzmacie Mistrza – uzdrawiają i wyrzucają demony. W ten sposób potwierdzają, że Bóg pragnie zbawienia wszystkich.

Komentarz