Bliźni (πλησίον plēsion)

Kto z tych trzech wydaje ci się, że stał się bliźnim tego, który wpadł (w ręce) zbójców. (Łk 10,36)

τίς τούτων τῶν τριῶν πλησίον δοκεῖ σοι γεγονέναι τοῦ ἐμπεσόντος εἰς τοὺς λῃστάς;

quis horum trium videtur tibi proximus fuisse illi qui incidit in latrones?

Bliźni to ten, którego Bóg posłał do ciebie, abyś już nie wydeptywał ścieżek obojętności, abyś nie przycinał serca do wymiaru sprawiedliwości. Masz szansę wydobyć się z własn(ego) ego, które ciągle idzie przed tobą, a sam jesteś tylko jego cieniem. Wino i oliwa zaleją też twoje rany, które czekają na miłość i miłosierdzie.

http://www.pixabay.com

Komentarz