Moce cudotwórcze (δυνάμεις dynameis)

I mówi wszystkim jego: Ten jest Jan Chrzciciel, który powstał z martwych i dla tego moce cudotwórcze działają w nim. (Mt 14,2)

καὶ εἶπεν τοῖς παισὶν αὐτοῦ· οὗτός ἐστιν Ἰωάννης ὁ βαπτιστής· αὐτὸς ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν καὶ διὰ τοῦτο αἱ δυνάμεις ἐνεργοῦσιν ἐν αὐτῷ.

Ani mieszkańcy Nazaretu, ani Herod, nie potrafią właściwie odczytać sensu mocy Jezusa. Do tego potrzebna jest wiara, tzn. więź z Jezusem.

Herod jest wewnętrznie rozdarty. Z jednej strony chce zgładzić Jana, a z drugiej, gdy już tak ma się stać, jest zasmucony. Ambiwalentna postawa naznaczona uwikłaniem w grzech.

Komentarz