Świadectwo (μαρτυρία)

Fragment Ewangelii, który dziś czytamy, w dziele janowym znajduje się tuż po prologu. Choć to dopiero dziewiętnasty werset,to już dwukrotnie zostaje wspomniana postać św. Jana Chrzciciela i to w kontekście dawania świadectwa. Greckie słowo  μαρτυρία (świadectwo) jest niezwykłe. Do języka łacińskiego przeszło już jako określenie osoby (martyr) i oznacza nie tyle świadka, ile męczennika. Przykład św. Jana Chrzciciela pokazuje nam, że dawanie świadectwa o Jezusie trzeba mieć we krwi..i wręcz ją czasami dla Niego przelać,aby móc żyć w pełni prawdy. A każde nasze codzienne męczeństwo dla Jezusa, niech nam przypomina, że jesteśmy Jego Krwi.