Być podzielony (μερίζω meridzō)

I jeśli szatan powstał na siebie i jest podzielony, nie może stać, lecz koniec ma. (Mk 3,26)

καὶ εἰ ὁ σατανᾶς ἀνέστη ἐφʼ ἑαυτὸν καὶ ἐμερίσθη, οὐ δύναται στῆναι ἀλλὰ τέλος ἔχει.

Jednym ze sposobów działania szatana jest wzbudzanie podziałów. Rozbija jedność. Wywołuje waśnie przez nieuporzadkowane żądze.

Jeszcze mocniej wyraża tę jego cechę słowo diabolos – ten, który wrzuca kamień niezgody między. Wywołuje rozdarcie.

Słowo Jezusa jedynie może mnie ustrzec przed tym śmiertelnym rozbiciem. Ono scala wspólnotę, ale też i leczy pęknięcia mojego serca.

Jedna uwaga do wpisu “Być podzielony (μερίζω meridzō)

  1. “Zjednoczony”. Jakie to cudowne Słowo przeciwne słowu “podzielony”. Czasem dopiero w kontrastach można dostrzec wartość dzieła Boga. Zjednoczenie w nas i na zewnątrz nas w obliczu dezintegracji i podziałów.

Komentarz