Rozmawiać (ὁμιλέω homileō)

Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. (Łk 24,15)

καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὁµιλεῖν αὐτοὺς καὶ συζητεῖν καὶ αὐτὸς Ἰησοῦς ἐγγίσας συνεπορεύετο αὐτοῖς.

Kleofas i drugi uczeń prowadzą rozmowę wyjątkową, na bardzo poważny temat, wskazuje na to użyty przez Ewangelistę termin homileó. Mają różne poglądy, wymieniają się nimi (termin sydzetein), są tak pochłonięci rozmową, że nawet nie zauważają trzeciego wędrowca.

Rozmowa o Ofierze Chrystusa sprawia, że On sam pojawia się przy mnie we własnej osobie, ale moje oczy mogą być na uwięzi, kiedy rozpamiętuję wydarzenia bez zrozumienia. Pełne wyjaśnienie daje On, wyjaśniając i oświecając umysł.

Komentarz