Codziennie (κατά ἡμέρα kata hēmera)

I był nauczający codziennie w świątyni. (Łk 19,47)

Καὶ ἦν διδάσκων τὸ καθʼ ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ.

I tak pozostało do dziś. Gdy w liturgii czytamy Słowo Boże, gdy sięgamy po nie osobiście – Ono brzmi, naucza w świątyni, jaką jest wspólnota Kościoła. Codziennie chce do nas mówić, czytać nasze życie, rozmawiać z nami. Nie jest przecież słowem tylko formalnym, zwyczajowym lecz żywym, bliskim. Codziennie chce być z każdym i każdą z nas, aby nauczać nas nowego języka, jakim jest język Ewangelii.

Komentarz