Spojrzeć na (ἐπιβλέπω epiblepo)

Gdyż spojrzał na uniżenie służebnicy Jego. Oto bowiem od teraz uszczęśliwiać (wychwalać) będą mnie wszystkie pokolenia. (Łk 1,48)

ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ. ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσίν με πᾶσαι αἱ γενεαί

Maryja pozostaje pod spojrzeniem Boga. Jest ono dla niej źródłem rozradowania. Wie, że jest przenikliwe i sięga aż do najtajniejszych głębi duszy. Świadomość, że zwrócone są na Nią Oczy Boga daje Jej pewność, poczucie bezpieczeństwa i swojej wartości. Jest krucha i bezbronna, ale miłujące spojrzenie Ojca ochrania Ją i uszczęśliwia.

Będę chodził w obecności Boga, odnajdując Jego miłującą Opatrzność.

Komentarz