Serce (καρδία kardia)

Zaś Maryja wszystkie strzegła sprawy te składając w sercu Jej. (Łk 2,19)

ἡ δὲ Μαριὰμ πάντα συνετήρει τὰ ῥήματα ταῦτα συμβάλλουσα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς.

Serce Maryi żyje rytmem słów, wydarzeń, spraw, które dotyczą Jej Syna. Nie jest przechowalnią rzeczy znalezionych. Jest raczej świątynią, którą przenika światło Ducha Świetego. Jest piękne w swej prostocie. Przy Niej uczę się łączyć wątki, wydarzenia w całość.

Maryjo, ustrzeż moje serce przed rozdarciem, lękiem, utratą wrażliwości. Niech będzie całe i stałe dla Słowa Bożego.

Komentarz