Umiłowany (ἀγαπητός agapētos)

I Głos stał się z niebios: Ty jesteś Syn Mój Umiłowany, w Tobie upodobałem. (Mk 1,11)

Kαὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῶν οὐρανῶν· σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν σοὶ εὐδόκησα.

W czasach Starego Testamentu, gdy Mojżesz wchodził na górę, Głos Boga wywoływał drżenie gór, zaniepokojenie i przerażenie Izraelitów. Dziś ten sam Głos jest głosem miłości. Bóg mówi językiem miłości. Nie ma już lęku, gdyż doskonała miłość oddala lęk.

Głos Ojca dosięga każdego. Pierwsze słowa Ojca skierowane do Syna odnoszą się i do nas. Ojciec patrzy na nas przez Serce Syna.

Komentarz