Mieszkać/przebywać/trwać (μένω meno)

Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: Jeżeli będziecie trwać w Słowie Moim, jesteście prawdziwie Moimi uczniami. (J 8,31)

Ἔλεγεν οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς τοὺς πεπιστευκότας αὐτῷ Ἰουδαίους, Ἐὰν ὑµεῖς µείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐµῷ, ἀληθῶς µαθηταί µού ἐστε,

Żywa wiara w Jezusa wymaga od ucznia nie tylko zawierzenia w Jego Słowo i zawierzenia Jego Osobie, ale trwanie w tym Słowie. Meno można tłumaczyć też jako “mieszkanie”, “przebywanie”. Wiara w słowo Jezusa jest też synonimem wiary w Jego Osobę, więc trwając/mieszkając/przebywając w Słowie Wcielonym jestem przez Nie kształtowany, poznaję prawdę, że jestem dzieckiem Bożym. 

Komentarz