Jedno Słowo

Podziel się słowem,

aby pomnożyć radość

Obraz (εἰκών eikōn)

I mówi im: Czyj obraz ten i napis? Oni zaś powiedzieli Mu: Cezara. (Mk 12,16)

καὶ λέγει αὐτοῖς· τίνος ἡ εἰκὼν αὕτη καὶ ἡ ἐπιγραφή; οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ· Καίσαρος.

Pieniądze, jak widać, zawsze wywoływały duże emocje. Stały się też okazją do objawienia i przypomnienia prawdy, że faryzeusze, zwolennicy Heroda, sam Cezar – wszyscy noszą w sobie ikonę Boskiego Oblicza. Dlatego wszyscy należą do Boga. Najpiękniejszą ikoną Ojca jest Jego Syn, któremu naprawdę na nas zależy, i który zawsze patrzy z uwagą na moje oblicze (πρόσωπον), by rozpoznać w nim rysy Ojca, a gdy się zniekształci, by je przywrócić jednym dotknięciem łaski.

Komentarz

%d