Czynić (ποιέω poieó)

Dałem wam przykład, abyście tak postępowali wobec siebie, jak Ja postąpiłem względem was.

ὑπόδειγμα γὰρ ἔδωκα ὑμῖν ἵνα καθὼς ἐγὼ ἐποίησα ὑμῖν καὶ ὑμεῖς ποιῆτε.
(J 13,15).

Roger Scruton w swym dziele Piękno, pisząc o sztuce i użyteczności, podkreśla, że w starożytności nie koniecznie te dwie rzeczywistości były rozdzielane. Przytacza wówczas etymologię słowa poezja, które bazuje na ποίησις, czyli zdolności wytwarzania czegoś. Dziś Pan Jezus zaczyna czynić (ποιέω) rzeczy wielkie i nam daje tego przykład. Znajdź w prozie codzienności miejsce na Boską Poezję Triduum.

źródło: pixabay com

Komentarz