Naprawiać (ἀποκαθίστημι apokathistēmi)

On odparł: Eliasz istotnie przyjdzie i wszystko naprawi. (Mt 17,11)

ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· Ἠλίας μὲν ἔρχεται καὶ ἀποκαταστήσει πάντα·

At ille respondens, ait eis: Elias quidem venturus est, et restituet omnia.

W tej naprawie chodzi o końcową i ostateczną odnowę całego stworzenia poprzez przywrócenie mu pierwotnej doskonałości i bezgrzeszności lub nawet przewyższenie tego pierwotnego stanu.
Gołym okiem widzimy, że człowiek bywa popsuty, świat stał się zepsuty, a wszystko potrzebuje naprawy. Pan Jezus, widząc opłakany stan “swojego inwentarza”, postanowił się nim zająć. Tak, jak potrzebował do współpracy Eliasza, Jana Chrzciciela, czy też innych, tak też do udziału w procesie naprawy nieodzownie potrzebuje mnie i Ciebie. Tak, jak w urządzeniu, niektóre części potrzebują jedynie przeglądu, inne przesmarowania, a niektóre gruntownej naprawy, tak też jest z nami i funkcjonowaniem naszego świata. Adwent jest obowiązkowym “technicznym przeglądem”. Czas na serwis.

Komentarz