Jedno Słowo

Podziel się słowem,

aby pomnożyć radość

Mieszkać/trwać (μένω menō)

Gdy Jezus odwrócił się i spostrzegł, że idą za Nim, zapytał ich: „Czego szukacie?”. Oni rzekli: „Rabbi – to znaczy nauczycielu – gdzie mieszkasz?” J 1, 38

στραφεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς καὶ θεασάμενος αὐτοὺς ἀκολουθοῦντας λέγει αὐτοῖς, Τί ζητεῖτε; οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ, Ῥαββί, ὃ λέγεται μεθερμηνευόμενον Διδάσκαλε, ποῦ μένεις;

conversus autem Iesus et videns eos sequentes dicit eis quid quaeritis qui dixerunt ei rabbi quod dicitur interpretatum magister ubi habitas?

Gdzie mieszkasz albo w czym trwasz – Jezus trwa w Ojcu (por. J 17, 21). Zapewnia, że będę w Nim trwał, jeśli zachowam Jego przykazania (por. J 15, 10) – jedno, które daje Chrystus to przykazanie miłości (J 15, 12).

Komentarz

%d