Jedno Słowo

Podziel się słowem,

aby pomnożyć radość

Gniew (ὀργή orgē)

I spojrzał na nich z gniewem, zasmucony z powodu niewrażliwości ich serca, a do tego człowieka powiedział: „Wyciągnij rękę!”. Wyciągnął, a jego ręka stała się znowu sprawna. (Mk 3, 5)

καὶ περιβλεψάμενος αὐτοὺς μετ᾽ ὀργῆς, συλλυπούμενος ἐπὶ τῇ πωρώσει τῆς καρδίας αὐτῶν λέγει τῷ ἀνθρώπῳ, Ἔκτεινον τὴν χεῖρα. καὶ ἐξέτεινεν καὶ ἀπεκατεστάθη ἡ χεὶρ αὐτοῦ.

Et circumspiciens eos cum ira, contristatus super cæcitate cordis eorum, dicit homini: Extende manum tuam. Et extendit, et restituta est manus illi.

Słownik Stronga podaje, że jest on odczuwany jako stałe sprzeciwianie się komuś bądź czemuś, co jest złe. Gniew Boga to nie ludzka emocja, ale sprzeciw wobec obiektywnego zła.

Komentarz

%d