Przypatrzeć się (ἐμβλέπω emblepō)

Przypatrzywszy się zaś Jezus powiedział im: U ludzi to niemożliwe jest, u Boga wszystko możliwe. (Mt 19,26)

ἐμβλέψας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· παρὰ ἀνθρώποις τοῦτο ἀδύνατόν ἐστιν, παρὰ δὲ θεῷ πάντα δυνατά.

Aspiciens autem Iesus, dixit illis: Apud homines hoc impossibile est: apud Deum autem omnia possibilia sunt.

Warto zatrzymać się przy spojrzeniu Jezusa, które jest w tym momencie bardzo przenikliwe. Z jednej strony, Pan Jezus widzi ludzką kondycję i możliwości, a z drugiej dostrzega, czym jest zbawienie. Ponadto, oczy Jezusa są pełne miłości, gdy widzi zmagania, niepewność, zakłopotanie swoich uczniów. Nie patrzy wyniośle, z politowaniem lecz z życzliwością, pokojem i nadzieją. Uczmy się tej Jezusowej optyki, aby i nasze oczy były przenikliwe i pełne dobroci.

human green eye reflecting building and blue sky
Photo by Bruno Henrique on Pexels.com

Komentarz