Księga (βίβλος biblos)

Księga zrodzeń Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. (Mt 1,1)

Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ υἱοῦ Δαυὶδ υἱοῦ Ἀβραάμ.

Liber generationis Iesu Christi filii David, filii Abraham.

Genealogia Jezusa wskazuje na Jego Boskie i Mesjańskie pochodzenie. Księga, którą dziś otwieramy, niesie w wersetach żywe Słowo. Jest tam i nasza historia. Słowo czyta nasze życie i w Nim jest nasza genealogia — nasz początek i cel. Ono wskazuje na to, że stajemy się synami i córkami Ojca, który jest w Niebie.

Komentarz